Jaltest softver – 22.1 verzija

Jaltest softver – 22.1 verzija

Jaltest nudi najnovije ažuriranje za svoj vodeći svjetski univerzalni dijagnostički softver.   KOMERCIJALNA VOZILA (CV) Dodano u novoj verziji: • 3 nove marke • 97 novih modela • 1,725 novih sustava • 900 novih sustava s tehničkim informacijama • 348 novih...
Jaltest softver – 21.3 verzija

Jaltest softver – 21.3 verzija

Jaltest nudi najnovije ažuriranje za svoj vodeći svjetski univerzalni dijagnostički softver.   KOMERCIJALNA VOZILA (CV) Inovacije softvera: – Nova grafička konfiguracija za promjenu boje ovisno o odabranom modulu – Mogućnost prikaza GRP popisa vozila...
Jaltest softver – 20.3 verzija

Jaltest softver – 20.3 verzija

Jaltest nudi najnovije ažuriranje za svoj vodeći svjetski univerzalni dijagnostički softver. KOMERCIJALNA VOZILA (CV) Inovacije softvera: – Postupak ažuriranja bez nadzora – Jaltest Tools reference – GRP – Uvoz/Izvoz liste stranaka Inovacije...
BESPLATAN JALTEST WEBINAR

BESPLATAN JALTEST WEBINAR

Besplatan Jaltest Webinar   Zbog uspješnog odaziva na drugi dio Jaltest webinara TIPS & TRICKS i željom za ponavljanje istog, odlučeno je da se webinar ponovi besplatno za sve zainteresirane za dijagnostiku za poljoprivredni program. Datum i vrijeme...
JALTEST PTE

JALTEST PTE

Jaltest PTE   Jaltest PTE (Portable Trailer e-Supply) je prijenosni uređaj namijenjen provjeri napajanja i signala kao što su svjetla, signalizacija i CAN komunikacija, koji se prenose između tegljača i vučenog vozila. Ima dva načina rada, ovisno o tome je li...

Set OHV kablova po želji

Set Jaltest OHV kablova po želji JDC203A_01 JDC203A_02 JDC203A_04 JDC204A_01 JDC204A_02 JDC204A_03 JDC206A_01 JDC206A_02 JDC206A_04 JDC207A_01 JDC207A_02 JDC207A_03 JDC207A_04 JDC210A_01 JDC210A_02 JDC210A_03 JDC210A_04 JDC211A_01 JDC211A_02 JDC211A_03 JDC211A_04...