Današnja vozila imaju ugrađeno sve više opreme za nadzor, sigurnost i komfor putnika i u takvom modernom vozilu teško je raditi popravke bez dobrog poznavanja elektrike i dijagnostike. Skoro svi sustavi i električne komponente na vozilu danas se elektronski kontroliraju, nadgledaju i podešavaju. S obzirom na puno električnih komponenata, modula i sve debljih snopova električnih instalacija ima i sve više kvarova na takvim vozilima pa imamo rijetko kojeg vozača koji nije imao neki problem sa elektrikom na svom automobilu.