Jaltest dijagnostika za opremu za premještanje materijala

 

Najbolja pokrivenost u klasi

VILIČARI

TELEHANDLERI

ULIČNI PERAČI

 

Dijagnostika za sve marke vozila

VIŠE OD DIJAGNOSTIKE
Vodič za rješavanje problema prema kodu greške
Tehnički podaci sustava
Sheme el. instalacija
Tehnički podaci o vozilu
Podaci o održavanju vozila
Vodiči za rješavanje problema prema simptomima
Izdanja i postupci
Ručna dijagnoza

Osnovni Jaltest MHE set

 

Opcija

Set kablova – opcija

 

 

Dodatni kablovi – opcija