Common rail sustav (na bazi)

Common rail sustav (na bazi)

Common rail sustav (na bazi)Precizan presjek sustava visokotlačnog goriva (1600 bara) znanog kao Common rail. Ovaj krug se sastoji od tlačne pumpe s radijalnim klipovima, jedne dobavne grane i elektro brizgaljke, sve povezano visokotlačnim cijevima.Približne...

Pin It on Pinterest