Nova Jaltest 18.3 verzija uključuje:
• 594 novih modela.
• 3.383 novih sustava.
• 2,775 tehničkih podataka.
• 2.581 novih shema električnih instalacija.

Ostale inovacije u Jaltest 18.3 verziji uključuju:
• Filtriranje modela “pretraživanje prema sustavu”.
• Potraživanje komponenata na popisu sustava modela.
• Funkcija “Pauza” na zaslonu mjerenja.
• Prečaci za resetiranje održavanja.
• Prečac za i-Parts Assist.