Jaltest – Akcija!

Aktivirajte bilo koji Jaltest uređaj do 31. prosinca 2018. i uživajte u do dva mjeseca dodatne Jaltest pretplate!

Sve nove aktivacije (CV, AGV, OHW) do 31. prosinca 2018. dobivaju više vremena za korištenje licence i datum isteka će im biti 31. prosinca 2019.

  

 

Vaš komentar

Pin It on Pinterest