SET ZATIKA ULAZA REGULATORA TLAKA

Ovaj set zajedno s HU35026 služi za zaobilaženje regulatora pumpe i direktno mjerenje tlaka kako bi se dijagnosticirao bilo kakav problem s regulatorom ili pumpom.
Nakon uočenog slabog tlaka pumpe: Jednostavno uklonite regulator i odaberite pravilan zatik kako bi zatvorili ulaz. Ako je nakon toga tlak ispravan, regulator je u kvaru. Ako tlak i dalje ostaje prenizak, neispravna je pumpa. Ovaj test preporučuje
proizvođač visokotlačnih pumpi.
Set sadrži 8 zatika za zatvaranje bilo kojeg ulaza regulatora.

Šifra: HU35031

1. SKINUTI REGULATOR 2. ODABRATI ZATIK 3. POSTAVITI ZATIK