LOCIRAJUČI UREĐAJ

Opis:
Brzi detektor fotoaparata
Koristi se s HU23102 Polar 30m
Omogućite precizno lociranje HU23102 Polar glave fotoaparata kako biste izbjegli oštećenje prilikom kopanja, uklanjanje poda …
Mjerenje dubine kamere
Zakrenite locirajuči uređaj kako biste pronašli najjači signal
Zaslonske značajke strelica, intenziteta zvuka i jačinu signala (%) za označavanje smjera

Šifra: 00000000HU23103