Sustav upravljanja motorom BOSCH MOTRONIC MED 7.5.10 (FSI)

OPIS

Potpuno operativan sustav upravljanja motorom ugrađen je u pokretan aluminijski okvir. Ova ploča za obuku je posebno dizajnirana kako bi pomogla učenicima da bolje razumiju MOTRONIC MED 7.5.10 sustav izravnog ubrizgavanja (FSI). Ploča za obuku temelji se na Audi/VW OEM komponentama. Integrirani sustav upravljanja motorom prikazuje različite načine rada sustava izravnog ubrizgavanja goriva/paljenja.
Ploča za obuku je izvrstan obrazovni alat koji omogućuje učenicima da nauče strukturu sustava upravljanja motorom, proučavanje njegovih komponenata i načina rada, provođenje različitih mjerenja, ispitivanja i drugih dijagnostičkih postupaka.

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I FUNKCIJE

Integrirani sustav upravljanja motorom s izravnim ubrizgavanjem (FSI)
Nadzor rada sustava dovoda goriva, količine ubrizgavanja goriva, kvalitete uzorka raspršivanja, niskog tlaka goriva
pumpe goriva
Niskotlačna pumpa goriva ugrađena je u prozirni spremnik koji omogućuje pregled rada
Podesivi simulator protoka zraka demonstrira funkciju mjerača protoka mase zraka i senzora temperature zraka
Vidljiv postupak rada svjećica
Jednostavan pristup mjerenjima visokog napona
Ručno podešavanje brzine radilice motora
Integrirani simulatori omogućuju promjene parametara svake komponente sustava:
– Simulacija signala lambda sonde
– Simulacija temperature rada motora
– Simulacija parametara NOx senzora
– Simulacija senzora temperature ispušnih plinova
– Simulacija senzora tlaka usisne grane
Ploča ima potpunu shemu električnih instalacija sustava izravnog ubrizgavanja (FSI)
Shema električne instalacije s ugrađenim banana priključkom za mjerenja i simulaciju kodova grešaka
Mogućnost nadzora promjene načina rada svake komponente
Mogućnost simuliranja više od 20 grešaka odvajanjem banana priključka
Ploča ima integriran TFT voltmetar koji prikazuje napon komponente elektroničkog sustava:
– G212 potenciometar povratnih ispušnih plinova
– G70 mjerač protoka mase zraka
– G185 odašiljač položaja papučice gasa I
– G79 odašiljač položaja papučice gasa II
– G336 potenciometar zaklopke usisne grane
– G247 senzor tlaka goriva
– G187 potenciometar leptiraste zaklopke I
– G188 potenciometar leptiraste zaklopke II
– G71 senzor tlaka usisne grane
– G62 senzor radne temperature motora
– G83 senzor temperature rashladnog sredstva
– G235 senzor temperature rashladnog sredstva
Zaklopka regulacije usisne grane (potrebna je vakuumska pumpa; po želji)

DIJAGNOSTIKA I MJERENJE

Osciloskop/multimetar
Parametri sustava se mjere spajanjem banana priključka
Mogućnost mjerenja parametara signala svake komponente sustava (kao što su senzor ili aktuator)
Mogućnost mjerenja visokonaponskog kruga sustava paljenja

Dijagnoza kontrolnih jedinica
Dijagnoza putem 16-pinskog OBD dijagnostičkog priključka
Identifikacija kontrolne jedinice
Čitaje/brisanje kodova grešaka
Prikaz parametara operativnog sustava (trenutni podaci)
Test aktuatora (ovisi o kontrolnoj jedinici)
Prilagodba leptiraste zaklopke
Kodiranje/konfiguracija kontrolne jedinice

DRUGO

Model ima zatvorenu strukturu – unutarnje električne instalacije nisu vidljive
Napajanje: 220V
Približne dimenzije: (VxDxŠ) 1820x1360x500 mm
Približna neto težina: 105 Kg
Izrađeno u EU
CE certifikat