Sustav klimatizacije i klima uređaja

OPIS

Potpuno operativan sustav klimatizacije i klima uređaja je ugrađen u pokretni aluminijski okvir. Ova ploča za obuku je posebno dizajnirana kako bi pomogla učenicima da bolje razumiju CLIMAtronic sustav električne klimatizacije i klima uređaja. Ploča za obuku je bazirana na Audi/VW OEM komponentama. Integrirani sustav klimatizacije i klima uređaja prikazuje različite načine rada. Ploča za obuku je izvrstan obrazovni alat koji omogućuje učenicima da nauče strukturu sustava klimatizacije i klima uređaja, proučavanje njegovih komponenata i provođenje raznih mjerenja, ispitivanja i drugih dijagnostičkih postupaka koristeći dijagnostičke uređaje ili druge specijalne alate i opremu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I FUNKCIJE

Integrirani sustav električne klimatizacije s klima uređajem (Climatronic);
Nadzor načina rada sustava klimatizacije i klima uređaja;
Vidljiv HVAC kompresor, elektromagnetska spojka kompresora i njezini načini rada;
Pomoću ugrađenih manometara moguće je nadzirati raspodjelu tlaka R134a rashladnog sredstva na stranama (krugovima) visokog i niskog tlaka;
Vidljiva HVAC (grijanje, ventilacija i klimatizacija) jedinica s načinima rada;
Vidljiv rad zaklopke za protok zraka;
Mogućnost nadzora i kontrole promjena parametara svake komponente sustava:
– Brzina ventilatora za protok zraka
– Položaj zaklopke za protok zraka
– Temperatura interijera (unutrašnjosti)
– Promjena tlaka R134a rashladnog sredstva ovisi o brzini ventilatora hladnjaka
– Stopa promjene temperature ovisi o brzini ventilatora grijača protoka zraka
– Položaj zaklopke za protok zraka prema načinu rada: odmrzavanje, recirkulacija zraka (svježi zrak) ili prostor za noge

Shema s LED lampicama koja prikazuje načine rada izlaza i zaklopki;
Shema električne instalacije s ugrađenim banana priključkom za mjerenja i simulaciju kodova grešaka sustava;
Mogućnost simuliranja više od 15 grešaka sustava odvajanjem banana priključka. Mogućnost nadzora promjene načina rada svake komponente sustava.

Ploča za obuku ima integrirani TFT voltmetar koji prikazuje napon komponenata elektroničkog sustava:
– G92 Potenciometar upravljačkog motora za zaklopku temperature
– G114 Potenciometar upravljačkog motora, zaklopka prostora za noge/odmrzivača
– G112 Potenciometar upravljačkog motora, centralna zaklopka
– G113 Potenciometar upravljačkog motora, zaklopka protoka zraka
– G89 Senzor temperature cijevi za dovod sviježeg zraka
– G191 Senzor temperature ventilacije, središnje
– G192 Senzor temperature ventilacije, prostor za noge
– G17 Senzor ambijentalne temperature


Integrirani TFT termometar prikazuje promjenu temperature ovisno o tlaku R134a rashladnog sredstva:

DIJAGNOSTIKA I MJERENJA

Osciloskop/multimetar
Parametri sustava mjere se spajanjem banana priključka;
Mogućnost mjerenja parametara signala svake komponente sustava (kao što su senzori i aktuatori)

Dijagnoza kontrolne jedinice (pomoću dijagnostičkog uređaja)
Dijagnoza putem 16-pinskog OBD dijagnostičkog priključka
Identifikacija kontrolne jedinice
Čitanje/brisanje kodova grešaka
Prikaz parametara operativnog sustava (trenutni podaci)
Test aktuatora (ovisi o kontrolnoj jedinici)
Kodiranje/konfiguracija kontrolne jedinice (ovisi o kontrolnoj jedinici)

Dijagnoza kontrolne jedinice (ručni postupak bez dijagnostičkog uređaja)
Ručna dijagnostika Climatronic kontrolne jedinice 
Čitanje grešaka – ručni postupak
Prikaz parametara operativnog sustava (trenutni podaci) – ručni postupak

DRUGO

Ploča ima zatvorenu strukturu – unutarnje električne instalacije nisu vidljive
Napajanje: 220 V
Približne dimenzije: (VxDxŠ) 1680x800x500 mm
Približna neto težina: 100 kg
Izrađeno u EU
CE certifikat