Edukacijski dizel motor s common rail sustavom (EURO 5)

Potpuno operativan sustav
Dijagnoza putem 16-pinskog OBD dijagnostičkog priključka
Otvoreni kontakti za mjerenja komponenti i krugova sustava
Simulacija kodova grešaka
Simulacija kvarova za testove