Kutija za simulaciju grešaka sustav upravljanja motorom

Simulacija do 10 grešaka.