Tehnologija sutrašnjice:
za samostalno korištenje ili kao poseban dodatak

BOSCH FSA 050

OPIS

Fleksibilan koncept

Bežični prijenos podataka za dokumentaciju rezultata mjerenja u kombinaciji s FSA 500, FSA 720/740/760
Dizajnirano za korištenje kao samostalna jedinica ili kao poseban dodatak

Za raznovrsnije i profesionalnije uklanjanje smetnji

Ručni uređaj s radijskom vezom sa sustavom osobnog računala
Ispitivanje vozila na električni pogon i hibridnih vozila
Moguća ispitivanja visokog napona i izolacije
Dokumentiranje rezultata mjerenja u kombinaciji s FSA 500, FSA 720 / 740 / 760
Povoljan uvod u dijagnostiku vozila na električni pogon i hibridnih vozila

Broj za narudžbu: 0 684 010 050

TEHNIČKI PODACI

Napajanje Pet baterija IEC LR6 (AA)
Raspon radne temperature 5 °C do 40 °C
Analiza visokog napona do 600 V (prava efektivna vrijednost)

Ispitivanje izolacije

Test voltages 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 V
Ispitna struja 1 mA
Otpor izolacije do 200 G Ω
Načini mjerenja: t, PI, DAR ili INS
Mjerenje otpora 0,01 kΩ – 1000 kΩ
Ispitivanje kontinuiteta 0,01 Ω – 99,9 Ω s ispitnom strujom 20 mA / 205 mA
Mjerenje električnog kapaciteta 100 pF – 10 μF
Prijenos podataka Bluetooth klasa I / II (do 30 m / 10 m dometa)

OSNOVNI SET

FSA 050
Mjerni kabel
Komplet kabela
Suha baterija
Modul radijskog prijenosa
CD-ROM
Kućište