DIAG4BIKE dijagnostika za motorkotače

Dijagnostički uređaj za Harley-Davidson & Buell, BMW, Indian i Victory motocikle.
Cilj je pružiti korisniku dijagnostički uređaj koji je usporediv s originalnom dijagnostičkom opremom u smislu uobičajenih dijagnostičkih operacija.
Korisniku omogućuje Dijagnostiku elektroničkih modula za ubrizgavanje i drugih modula (sigurnosni moduli, ABS, itd) putem dijagnostičkog priključka na vozilu. Komplet sadrži komunikacijski uređaj s potrebnim adapterom/ima, USB kablom za povezivanje s računalom i dijagnostički softver koji je kompatibilan s Windows 7, 8.1 i 10. Također je dostupna i bežična Bluetooth verzija komunikacijskog uređaja.