Automatska stanica za nadopunu, recikliranje i punjenje rashladnog sredstva R134a ili HFO1234yf

Opis:
Upravljanje rashladnim sredstvima
Sve radnje pohranjene su u memoriju.
Jednostavno stvaranje osobnih datoteka.
Automatsko otkrivanje propuštanja s mogućnošću ponovnog punjenja i elektronskom skalom.
Termalni printer za detaljne izvještaje.
Stanica provjerava tlak. Ako otkrije propuštanje, ciklus će biti prekinut i aktivira se alarm.

Značajke:
Tip rashladnog sredstva: R134a ili HFO1234yf
Postupak: Automatsko ili ručno
Napon napajanja: 220-240V 50/60 Hz
Rezolucija točnosti: 10 g
Rezolucija točnosti (ulje): 5 g
Radna temperatura: 11/49 °C
Filtriranje: 1 filtar vlage
Kapacitet: 72 L/min, s tlakom 0.1 mbar
Vakuum pumpe: (100L/min za HFO)
Kompresor: 1/3 HP
Stupanj oporavka: 300 g/min u tekućem stanju
Spremnik rashladne tekućine: 12 litara
HP/LP crijeva: 3 metra
Dimenzije: 55 x 60 x 105 cm
Težina: 80 kg
Manometri: Klasa 1
Grijač spremnika: Standardna oprema