VRHUNSKA DIJAGNOSTIKA ZA SVE MARKE AUTOMOBILA

Multi-Diag Access 2 BT

Komunikacija putem kabla / Bluetooth-a.
Multi-Diag Access 2 BT temeljen je na PC_u i višenamjenski je dijagnostički uređaj za dijagnozu elektroničkih upravljačkih jedinica na vozilima.
Multi-Diag Access 2 BT omogućuje dijagnostiku vozila s ugrađenim OBD dijagnostičkim konektorom.

Multi-Diag set uključuje:
• Multi-Diag VCI 2 (Komunikacijsko sučelje za vozila)
• Multi-Diag softver (ažuriranje putem CD ROM-a ili putem interneta)
• OBD komunikacijski kabel
• USB Bluetooth adapter

Opcija:
• Adapteri za pojedinačne proizvođače vozila

Multi-Diag VCI 2 BT – specifikacije:
• ISO 9141
• ISO 14230 (KWP 2000)
• ISO 11519-4
• ISO 15765 (CAN)
• SAE J2534 (Pass Thru uređaj)
• GMW 3089 (GMLAN jednožičani CAN)

Minimalne specifikacije za PC / laptop:
• Windows 7/8/10
• DVD drive ili USB port
• HDD sa slobodnih 6 GB
• RAM 4 GB
• RS 232 ili USB port